Benoeming nieuwe adjudant van de Koning

Kapitein-luitenant ter zee C.F.L. (Caroline) Ghijsen is bij Koninklijk Besluit met ingang van 10 mei 2021 benoemd tot adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Hiervoor heeft zij verschillende operationele functies vervuld en was recentelijk werkzaam bij de afdeling Strategie & Advies van het Commando Zeestrijdkrachten in Den Helder.

Kapitein-luitenant ter zee Ghijsen volgt Kapitein-luitenant ter zee M. (Martin) Mos EMSD op, die met ingang van 31 augustus 2020 eervol werd ontheven van deze functie en per gelijke datum is benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

RVD, nr. 131