Koningin Máxima ontvangt Financial Health Visionary Award

Hare Majesteit Koningin Máxima ontvangt dinsdag 9 juni virtueel de Financial Health Visionary Award 2021. Zij krijgt de onderscheiding voor haar werk als speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Het Financial Health Network verleent de onderscheiding aan mensen die ongeëvenaard leiderschap hebben getoond in het opbouwen en toegankelijker maken van een inclusiever financieel systeem met innovatieve oplossingen. De award wordt uitgereikt tijdens het online evenement EMERGE Financial Health.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 wereldwijd als UNSGSA in voor veilige en betaalbare toegang tot en gebruik van financiële diensten om mensen meer kansen te geven op economische en sociale ontwikkeling. Het gaat in het bijzonder om arme mensen, vrouwen, kleine (boeren)bedrijven en mensen die in afgelegen landelijke gebieden wonen. In december 2020 is op initiatief van Koningin Máxima de Financial Health Working Group ingesteld. De werkgroep ontwikkelt een gedeelde visie over wat het begrip financiële gezondheid inhoudt. Hoe meet je bijvoorbeeld of de financiële situatie van iemand gezond is? Welk beleid draagt bij aan de financiële gezondheid van mensen zodat zij veerkracht hebben voor het opvangen van financiële tegenvallers en kunnen investeren in hun toekomst? Uit diverse onderzoeken blijkt dat armoede, geldzorgen en schulden negatieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid van mensen.

De onderscheiding wordt virtueel uitgereikt door Jennifer Tescher, president en CEO van het Financial Health Network. Het is de tweede keer dat iemand deze ontvangt. In 2018 ging de award naar de CEO van Paypal, Dan Schulman, voor zijn inzet om financiële diensten voor miljarden mensen eenvoudiger te maken. Na de uitreiking  leidt Jennifer Tescher een online gesprek tussen Koningin Máxima en Dan Schulman over financiële gezondheid.

Het Financial Health Network is een Amerikaans netwerk op het gebied van financiële gezondheid. Het adviseert bedrijven, organisaties, en beleidsmakers over hoe zij de financiële gezondheid van hun klanten, werknemers en gemeenschappen kunnen verbeteren. Dat gebeurt door middel van onderzoek, adviesdiensten, het uitwisselen van best practices en het bevorderen van sector overschrijdende samenwerking. Leden van het netwerk zijn onder meer banken, financiële instellingen en consumentenorganisaties.

Ook in Nederland houdt Koningin Máxima zich bezig met financiële gezondheid. Sinds 2010 is zij erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie, het verstandig omgaan met geld en financiële fitheid. Koningin Máxima is daarnaast regelmatig aanwezig bij activiteiten van de Stichting SchuldenlabNL. Dit is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen om Nederland schuldenzorgvrij te maken.

RVD, nr. 141