Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij afscheidscollege prof. dr. J.E.E. Keunen van het Radboudumc

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en prof. mr. Pieter van Vollenhoven zijn vrijdagmiddag 4 juni aanwezig bij het afscheidscollege van prof. dr. J.E.E. Keunen in de Stevenskerk in Nijmegen. Met het afscheidscollege ‘Oog voor context; de verhalen van een (h)oogleraar’ neemt prof. dr. Keunen afscheid als oogarts bij het Radboudumc en hoogleraar aan de Radboud Universiteit, Faculteit der Medische Wetenschappen met de leeropdracht Oogheelkunde.

Voorafgaande aan de afscheidsrede van prof. dr. Keunen is een webinar over oogheelkunde met voordrachten van zes gastsprekers. Prinses Margriet is gastspreker in haar rol als beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands. Prof. dr. Keunen is sinds 2003 voorzitter van de World Health Organization-projectgroep VISION 2020 Netherlands die vermijdbare slechtziendheid in Nederland aanpakt.
Prinses Margriet vraagt als beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands aandacht voor het terugdringen van slechtziendheid door oogscreening van risicogroepen.

RVD, nr. 156a