Koning brengt werkbezoek aan 13 Lichte Brigade van de Landmacht

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 10 juni een werkbezoek gebracht aan 13 Lichte Brigade op de Generaal-Majoor Ruyter van Steveninck kazerne in Oirschot.

Tijdens het bezoek informeerde 13 Lichte Brigade de Koning over de technologische ontwikkelingen om op te treden in complexe situaties, zoals in bossen en steden. Militairen, techniek en informatie worden steeds meer met elkaar verbonden. Koning Willem-Alexander kreeg in een fictief scenario te zien hoe de brigade met onder meer verkenningsdrones en andere innovatieve systemen extra informatie verzamelt. 13 Lichte Brigade demonstreerde dit buiten op de brigade appelplaats met op afstand bestuurbare systemen die de grondtroepen kunnen ondersteunen. Door de extra informatie die zo beschikbaar komt kan de landmacht militaire operaties in het buitenland en steunverleningen onder civiel gezag in Nederland nog effectiever uitvoeren.

13 Lichte Brigade is over grote afstanden snel inzetbaar, bijvoorbeeld bij gevechts- of vredesoperaties of inzetbaar bij rampen en calamiteiten wereldwijd. Met beweeglijk optreden, een demonstratie van capaciteiten of kort en hard toeslaan indien nodig, kan 13 Lichte Brigade een bijdrage leveren aan de-escalatie van crises of het oplossen van conflicten.

Door Concept Development & Experimentation (CD&E) versterkt de landmacht het innoverend vermogen en de informatiepositie, passend bij de Defensievisie 2035. Sinds 2018 is 13 Lichte Brigade de militaire innovatieproeftuin van de landmacht voor toekomstig optreden. Daartoe is 13 Lichte Brigade onder meer in 2019 een samenwerkingsverband gestart met Brainport Eindhoven.

RVD, nr. 171