Koningin Máxima houdt digitale openingstoespraak bij EU Sustainable Investment Summit

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt donderdagochtend 7 oktober een digitale toespraak bij de opening van de EU Sustainable Investment Summit, Make it sustainable: investing together in our future. Dit is de eerste plenaire bijeenkomst van de Europese Commissie (EC) over duurzaam beleggen na de lancering van de European Green Deal in 2019. De EC wil hiermee bereiken dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent wordt. Koningin Máxima spreekt als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Doel van de bijeenkomst is om het bewustzijn te vergroten van en nieuwe perspectieven te bieden voor een klimaatneutraal Europa. Diverse sprekers als beleidsmakers, vertegenwoordigers van financiële instellingen, investeerders, ondernemers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld bespreken vanuit diverse invalshoeken kansen en innovatieve investeringen om dit doel te bereiken.

Koningin Máxima gaat in haar toespraak in op het belang van goede toegang tot en het veilig gebruik van financiële diensten in de context van klimaatverandering. In 2015 is financiële inclusie in zeven van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s) opgenomen. Niet als doel op zich, maar als een instrument om deze SDG’s te bereiken. Achtergestelde groepen die nu geen toegang hebben tot financiële diensten zijn ook vaak kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, aldus de Wereldbank Groep. Extreme weersituaties leiden bijvoorbeeld tot het verlies van de oogst of persoonlijke bezittingen. Vaak is er geen financiële buffer om dit op te vangen. Het gaat veelal om vrouwen, kleine boerenbedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Financiële diensten als een spaarrekening of verzekering helpen om deze mensen weerbaar te maken en terugval in armoede tegen te gaan. Daarnaast kunnen leningen op maat kleine boerenbedrijven helpen om te investeren in gewassen die beter bestand zijn tegen klimaatinvloeden.

Koningin Máxima sprak eerder over financiële diensten en klimaatverandering. Dit was onder meer tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York in 2015 en bij de klimaatconferentie Adaptation Futures op 11 mei 2016 in Rotterdam.

RVD, nr. 292