Koningin Máxima digitaal bij 2021 Global Inclusive Growth Summit

Hare Majesteit Koningin Máxima levert donderdag 14 oktober online een bijdrage aan de 2021 Global Inclusive Growth Summit van het Mastercard Center for Inclusive Growth en het Aspen Institute. Als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) gaat zij in een vooraf opgenomen interview in op wat een inclusief financieel systeem kan betekenen voor het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s).

In 2015 hebben de VN-lidstaten voor 2030 zeventien nieuwe doelen vastgesteld om wereldwijde duurzame ontwikkeling te stimuleren. Financiële inclusie is in zeven doelen opgenomen als instrument om dat doel te bereiken. Het gaat onder meer om het uitbannen van armoede, gendergelijkheid en gezondheid en welzijn. Goede toegang tot en veilig gebruik van financiële diensten vormen de basis voor een inclusief financieel systeem waarin iedereen gelijke kansen krijgt op economische en sociale ontwikkeling. Koningin Máxima licht dit toe in een interview met Ida Rademacher, vice-president van het Aspen Institute. Als UNSGSA gaat zij ook in op de rol van diverse partijen, publiek en privaat, voor het opzetten van een inclusief financieel systeem.

Een ander gespreksonderwerp is financiële gezondheid in relatie tot financiële diensten. In december 2020 heeft Koningin Máxima als UNSGSA de Financial Health Working Group ingesteld om een visie hierop te ontwikkelen. Medio september presenteerde de werkgroep haar bevindingen en een definitie van financiële gezondheid. Dit helpt beleidsmakers bij het meetbaar maken van financiële gezondheid en het ontwikkelen van beleid. Uit diverse onderzoeken blijkt dat armoede, geldzorgen en schulden negatieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid van mensen.

Ook in Nederland houdt Koningin Máxima zich bezig met financiële gezondheid. Sinds 2010 is zij erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie, het verstandig omgaan met geld en financiële fitheid. Koningin Máxima is daarnaast regelmatig aanwezig bij activiteiten van de Stichting SchuldenlabNL. Dit is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen om Nederland schuldenzorgvrij te maken.

RVD, nr. 297