Koningin Máxima bij online bijeenkomst over digitale valuta’s centrale banken

Hare Majesteit Koningin Máxima was vanmiddag, woensdag 27 oktober, gastvrouw van een besloten online bijeenkomst over digitale valuta’s van centrale banken (CBDCs). Zij deed dit samen met Benoît Cœuré, hoofd van de Bank for International Settlements (BIS) Innovation in Bazel. Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

CBDCs zijn een digitale geldvorm van centrale banken die naast munten en bankbiljetten door hen kunnen worden uitgegeven. Deze valuta kunnen mensen en bedrijven in de toekomst nieuwe betaalmogelijkheden bieden en het gebruik van financiële diensten in een steeds digitaler wordende economie ondersteunen. CBDCs brengen echter ook nieuwe risico’s met zich mee. Deze roepen vragen op over hervorming van de economie en financiële systemen en hoe mensen omgaan met geld en betalingen.

Koningin Máxima sprak met een aantal gouverneurs en vertegenwoordigers van centrale banken van landen met groeimarkten. CBDCs kunnen meer mensen op een veilige en betaalbare manier laten aansluiten bij financiële diensten. Dit draagt bij aan betere kansen op economische en sociale ontwikkeling. Daarnaast werd gesproken over de risico’s van het gebruik van CBDCs. Bij het gesprek waren ook vertegenwoordigers van internationale partnerorganisaties aanwezig, zoals de Alliance for Financial Inclusion, Consultative Group to Assist the Poor, Internationaal Monetair Fonds, Wereldbank Groep en de Standard Setting Bodies. Deze laatsten stellen richtlijnen en standaarden op voor onder andere financiële instellingen om de (financiële) integriteit van hun producten en diensten te waarborgen.

De G7 hebben op 14 oktober dit jaar beleidsprincipes gepubliceerd over de uitgifte en het gebruik van CBDCs: Public Policy Principles for Retail Central Bank Digital Currencies. Daarin worden thema’s als financiële stabiliteit, cyber security en privacy besproken.

RVD, nr. 316