Koningin Máxima houdt toespraak bij IDH-The Sustainable Trade Initiative

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt maandagochtend 15 november in het hoofdkantoor van IDH-The Sustainable Trade Initiative in Utrecht een toespraak bij de opening van de bijeenkomst The Road to Gender Transformative Business Models over het verbeteren van de positie van vrouwelijke ondernemers in de landbouw. De hybride conferentie wordt georganiseerd door IDH en de Consultative Group to Assist the Poor (CGAP). Koningin Máxima spreekt als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

In de meeste ontwikkelingslanden produceren vrouwen 60 tot 80% van het voedsel en zij zorgen voor de helft van de wereldwijde voedselproductie, aldus de Food Agriculture Organization. Toch ontbreekt het deze vrouwen vaak aan beslissingsbevoegdheid. Daarnaast hebben zij beperkte toegang tot financiële middelen om bijvoorbeeld de bedrijfsvoering te verbeteren of om de productie te verhogen (bron: CGAP). De conferentie richt zich op vertegenwoordigers van private organisaties in de landbouwsector, financiële instellingen en dienstverleners. Zij spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van vernieuwende gender inclusieve bedrijfsmodellen die bijdragen aan het formaliseren van de rol en beslissingsbevoegdheid van vrouwelijke landbouwondernemers. Als deze vrouwen op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, kan de productie tussen de 2,5% tot 4% groeien en kunnen zo’n 100 tot 150 miljoen meer mensen van voedsel worden voorzien (Mercy Corp Agrifin en Dalberg, 2021).

Koningin Máxima gaat in de context van inclusieve financiering in haar toespraak in op het belang van gender neutrale bedrijfsmodellen in de agricultuur. Voorafgaand heeft zij een besloten rondetafelgesprek met een aantal CEO’s van de eerder genoemde organisaties over dit onderwerp.

Na de toespraak van Koningin Máxima is er een paneldiscussie met CEO’s. De bijeenkomst wordt vervolgd met vijf digitale break-out sessies over diverse onderwerpen binnen het thema. 

IDH-The Sustainable Trade Initiative is opgericht in 2008 en brengt bedrijven, overheden en non-profit instellingen samen in publiek-private coalities die gezamenlijk nieuwe bedrijfsmodellen en financieringsstructuren voor duurzame productie en handel van (met name) tropische landbouwgewassen ontwikkelen. Het initiatief wordt financieel ondersteund door onder meer de Nederlandse, Deense en Zwitserse overheid.

Update: Koningin Máxima heeft haar toespraak en bijdrage aan de gesprekken online gehouden.

RVD, nr. 323