Koning brengt werkbezoek aan Integraal Kindcentrum Triade in Aalsmeer

Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 17 december een werkbezoek gebracht aan Integraal Kindcentrum (IKC) Triade in Aalsmeer. Hij sprak met leerkrachten, leerlingen, pedagogisch medewerkers, het bestuur en ouders over de opzet van een IKC en de effecten van de coronapandemie op het basisonderwijs en de kinderopvang.

IKC Triade biedt basisonderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang in één gebouw. Sinds het najaar hebben het primair onderwijs en de kinderopvang te kampen met een verhoogd aantal coronabesmettingen onder de kinderen. Sindsdien gelden verscherpte maatregelen, zoals het dringende advies mondkapjes te dragen bij verplaatsingen door het gebouw en de oproep aan medewerkers en leerlingen van groep zes, zeven en acht om twee keer per week een zelftest te doen. Door de coronapandemie hebben opvang en onderwijs bovendien te maken met personeelstekort, logistieke uitdagingen, onderwijsachterstanden en met ouders die het niet eens zijn met de maatregelen. Daarnaast is deze week besloten dat de basisscholen en de BSO’s per vandaag sluiten, een week voor het begin van de kerstvakantie.

De Koning maakte een rondgang door IKC Triade, waar hij in groep 8 sprak met leerlingen en de leerkracht over de dagelijkse praktijk in de klas en hoe zij de huidige fase van de coronapandemie beleven. Het bestuur en medewerkers vertelden over de samenwerking van het onderwijs en de kinderopvang binnen het IKC en welke corona-gerelateerde uitdagingen er zijn. Met name de bewaking van de continuïteit van onderwijs en opvang kwam hierbij ter sprake. In de peutergroep en bij de BSO sprak de Koning onder meer ook over hoe de afstemming tussen de BSO en de school plaatsvindt, zodat jonge kinderen met zomin mogelijk veranderingen doorstromen van de peutergroep naar de kleutergroep.

RVD, nr. 361