Koningin Máxima houdt openingstoespraak bij 45e bestuursvergadering IFAD

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt woensdag 16 februari een digitale toespraak bij de opening van 45e vergadering van de Raad van Bestuur van het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) in Rome. De vergadering richt zich op innovaties en nieuwe financieringsvormen voor een weerbaarder en meer inclusieve plattelandseconomie na de coronacrisis. De bijeenkomst is hybride. Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

De vergadering van IFAD vindt plaats tegen de achtergrond van stijgende voedselprijzen, negatieve sociaal-economische gevolgen van de coronapandemie en een klimaat dat steeds onvoorspelbaarder wordt. De armste mensen worden hier het meest mee geconfronteerd en staan voor grote uitdagingen als het gaat om het verbouwen, verkopen en kopen van voedsel.

In haar toespraak gaat Koningin Máxima onder meer in op het belang van maatwerk en publiek-private samenwerking in financiële dienstverlening. Kleine boerenbedrijven in ontwikkelingslanden hebben vaak moeite om een eerlijke prijs voor hun producten te krijgen en beperkte financieringsmogelijkheden om hun bedrijf te laten groeien. Landbouwexperts ontwikkelen samen met technologiebedrijven digitale platforms voor deze boeren. Zij kunnen op één plek leningen en verzekeringen aanvragen, toegang krijgen tot afzetmarkten en trainingen volgen. Goede telecomverbindingen, digitale geletterdheid en consumentenbescherming zijn hierbij essentieel. Technologie kan, mits goed georganiseerd, bijdragen aan het financieel weerbaar maken van de meest kwetsbaren en hen betere kansen geven op economische en sociale ontwikkeling.

De vergadering wordt ingeleid door een welkomstwoord van de president van IFAD, de heer Gilbert F. Houngbo. Daarnaast zijn er inhoudelijke bijdragen van enkele staatshoofden en ministers.

Sinds 2009 zet Koningin Máxima zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op ontwikkeling te vergroten.

RVD, nr. 40