Koning in Beuningen voor werkbezoek over voorkomen en bestrijden van drugsgerelateerde ondermijning en criminaliteit in het buitengebied

Zijne Majesteit de Koning bracht woensdagmiddag 20 april een werkbezoek aan het buitengebied van de gemeente Beuningen. Het Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Oost-Nederland en de gemeente Beuningen hebben de Koning laten kennismaken met de praktijk van het bestrijden en voorkomen van drugsgerelateerde ondermijning en criminaliteit in het buitengebied.

Criminele activiteiten verplaatsen zich steeds meer naar de buitengebieden. Dit geldt met name voor de productie en opslag van hennep en synthetische drugs. Veertien gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waaronder Beuningen, werken actief samen om zicht te krijgen op kwetsbare plekken en om ondernemers en burgers weerbaar te maken. Daarnaast wordt samengewerkt met het OM en de politie om handhaving, opsporing en strafrechtelijke vervolging te versterken.

Tijdens het werkbezoek sprak de Koning op een boerenbedrijf in Beuningen met inwoners en ervaringsdeskundigen over ondermijning in het buitengebied en hoe zij daar weerstand aan bieden. In een tweede gesprek ging het over de samenwerking in de regio bij de aanpak van ondermijning. Aan dit gesprek namen vertegenwoordigers deel van de politie, gemeenten en ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie.

Aansluitend bezocht de Koning op het boerenerf een drugscontainer die gebruikt wordt als demonstratie/educatieobject. Installateurs krijgen hier bijvoorbeeld uitleg hoe gevaarlijke bedrading in wietkwekerijen verwijderd moet worden. 

In een horecagelegenheid in Winssen werd het werkbezoek van de Koning afgesloten met een gesprek over de taakverdeling en de lastige keuzes en dilemma’s bij de samenwerking in de aanpak van ondermijning. Bij dit gesprek waren vertegenwoordigers aanwezig van het OM, openbaar bestuur, de politie, de belastingdienst en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC).

RVD, nr. 116