Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij herdenkingen Tweede Wereldoorlog

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden is woensdagochtend 4 mei in Rotterdam aanwezig bij de herdenking bij het Nationaal Koopvaardijmonument ‘De Boeg’. Hier worden jaarlijks de circa 3500 omgekomen opvarenden van Nederlandse koopvaardijschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. De Prinses legt een krans. Prinses Margriet is petekind van de Nederlandse koopvaardij.

In de avond wonen de Prinses, prof. mr. Pieter van Vollenhoven en Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen de Nationale Militaire Dodenherdenking bij. Beroepsmilitairen en dienstplichtigen die sinds 1940 waar ook ter wereld voor het Koninkrijk zijn gevallen worden tijdens deze herdenking herdacht.

RVD, nr. 120