Koninklijk Paar brengt streekbezoek aan de Brabantse Peel

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 15 september een streekbezoek aan de Peel in de provincie Noord-Brabant. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Helmond. Het bezoek staat in het teken van ontwikkelingen in natuurbehoud, de toekomst van de agrarische sector, nieuwe vormen van maatschappelijke coöperaties en innovatief ondernemen in de Peelregio. Ook wordt stilgestaan bij de invloed van corona op het in 2020 zwaar getroffen gebied.

De Peel is een streek gelegen in Noord-Brabant en Limburg en was oorspronkelijk een gebied van moerassen, berkenbossen, heide en akkers. Het veengebied is voor turfwinning grotendeels afgegraven. De regio kenmerkt zich tegenwoordig door landbouw- en natuurgebieden. Met de Brabantse Peel wordt het zuidoosten van Noord-Brabant aangeduid, met de Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. De gemeenten werken regionaal nauw samen bij onder meer de strategische afstemming op gebieden als ruimtelijke ontwikkeling en economie en bij de uitvoering van bijvoorbeeld veiligheid, afvalverwerking en regiomarketing. 

Deurne

Het Koninklijk Paar bezoekt als eerst de Deurnsche Peel in de gemeente Deurne. Tijdens een wandeling krijgt het Paar een toelichting op dit Natura 2000-natuurgebied. De boswachter, omwonenden en afgevaardigden van Werkgroep Behoud de Peel en Waterschap Aa en Maas geven uitleg over het belang van natuurbehoud in dit gebied, de effecten van stikstofneerslag en de transitie van cultuurgrond naar natuurgrond. Er wordt tevens stilgestaan bij natuurbranden in de Peel. Vervolgens spreken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met verschillende boeren uit de omgeving over de effecten van de nabijheid van een Natura 2000-gebied op hun agrarische bedrijven. De boeren lichten hun kijk op de actualiteit toe en benoemen hun opties voor de toekomst.

Gemert-Bakel

In de gemeente Gemert-Bakel wordt het Koninklijk Paar ontvangen in het gemeentehuis. Zorgmedewerkers, een voormalige coronapatiënt, nabestaanden van coronaslachtoffers en andere betrokkenen vertellen hier over hun ervaringen tijdens de pandemie en over de impact van corona op de zorg en de samenleving in de Peel. Vervolgens gaan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima naar het Boerenbondsmuseum. Het museum is gevestigd in het geboortehuis van pater Gerlachus van den Elsen, de grondlegger van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond en meerdere boerencoöperaties. Het Koninklijk Paar krijgt uitleg over het ontstaan van de coöperatieve gedachte. Vervolgens geven vertegenwoordigers van verschillende hedendaagse coöperaties in een rondetafelgesprek hun visie op het belang van coöperaties in de Peel en lichten zij de kansen en uitdagingen van een coöperatie toe.

Helmond

Op de Automotive Campus in Helmond sluit het Koninklijk Paar het streekbezoek af met aandacht voor durf en innovatie. De campus is een ontmoetings- en vestigingsplaats op het gebied van automotive (technologie) en slimme mobiliteit. Tijdens een rit in een zelfrijdende shuttle horen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima over het last-mile-principe, waarbij vervoer wordt ingezet om bij een reis met het openbaar vervoer de laatste mijl tot de eindbestemming te overbruggen. Ook krijgt het Koninklijk Paar een toelichting op de verschillende testvormen van zelfrijdend vervoer. Vervolgens vertellen Brainport Development en de gemeente over de Helmondse wijk Brandevoort. Doel is de slimste wijk ter wereld te ontwikkelen, waarbij de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit worden ingezet om een duurzame en leefbare woonomgeving te creëren. Het streekbezoek wordt afgesloten met een rondetafelgesprek met diverse ondernemingen die met hightech innoveren op het gebied van mobiliteit of energie.

RVD, nr. 230