Prof. mr. Pieter van Vollenhoven neemt eerste exemplaar biografie Uhlenbeck in ontvangst

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven neemt donderdagmiddag 22 september in het Marinemuseum in Den Helder het eerste exemplaar in ontvangst van de biografie ‘Olke Arnoldus Uhlenbeck. Van marineduiker tot vice-admiraal’.

Marinehistoricus Alan Lemmers schreef de biografie over vice-admiraal Uhlenbeck (1810-1888), de eerste Nederlandse marineduiker. Uhlenbecks kleurrijke loopbaan in combinatie met zijn flamboyante karakter leverde hem de bijnaam ‘Lord Donderton’ op. Uhlenbeck was daarnaast grondlegger van het duikbedrijf van de Koninklijke Marine. Inmiddels is de Defensie Duikgroep een aparte afdeling met duikers en onderwaterrobotica binnen de Koninklijke Marine. Wereldwijd voert de groep duikoperaties uit zoals het zoeken en bergen van objecten, het repareren van marineschepen en het vernietigen van explosieven.

Tijdens de presentatie van de biografie wordt stilgestaan bij de carrière van Uhlenbeck en de technologische vooruitgang in zijn tijd. De auteur en een nazaat van Uhlenbeck geven een toelichting op het leven van de vice-admiraal. De heer Van Vollenhoven krijgt vervolgens het eerste exemplaar van de biografie overhandigd door de auteur en houdt een korte toespraak. Afsluitend gaat de heer Van Vollenhoven in gesprek met de verschillende betrokkenen.

RVD, nr. 232