Koningin Máxima bezoekt Verenigde Naties in New York

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt van dinsdagavond 20 tot en met woensdag 21 september New York ter gelegenheid van de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Koningin Máxima is voornemens om woensdag 21 september het jaarverslag van haar VN-werkzaamheden aan te bieden aan secretaris-generaal António Guterres. Het thema van het jaarverslag is “Equitable, Inclusive and Sustainable Growth”. Goede toegang tot en veilig en betaalbaar gebruik van digitale financiële diensten zijn een belangrijke basis voor economische ontwikkeling. Volgens het meest recente onderzoek van de Wereldbank Groep heeft 76% van de volwassenen wereldwijd nu een bankrekening. In 2011 was dit nog 51% (Global Findex 2021). Sparen, verzekeren en toegang tot betaalbare leningen zijn de volgende stap. Er is extra aandacht voor achtergestelde groepen zoals vrouwen en kleine (boeren)bedrijven. In het jaarverslag wordt onder meer ingegaan op het belang van een inclusieve digitale economie, financiële gezondheid, consumentenbescherming, eenduidige dataverzameling en de rol van financiële inclusie in het economisch herstel na de coronapandemie.

Ook zijn er ontmoetingen voorzien met regeringsvertegenwoordigers van landen die actief zijn met financiële inclusie. Koningin Máxima is één van de hoofdsprekers bij de opening van het VN-evenement “The Future of Digital Cooperation: Building resilience through safe, trusted and inclusive digital public infrastructure”. Bij de “5th Annual Leaders on Purpose CEO Summit” gaat Koningin Máxima in gesprek met de CEO van Paypal, Dan Schulman. Hier ligt de focus op hoe financiële inclusie kan bijdragen aan economische groei en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Tot slot heeft Koningin Máxima een overleg met de leden van de ‘Reference Group’ waar zij sinds 2009 mee samenwerkt. Deze adviesgroep bestaat uit elf internationale organisaties met specifieke kennis op het gebied van financiële inclusie, waaronder de Bill & Melinda Gates Foundation, het IMF en de Wereldbank.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als UNSGSA in om financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Sinds 2011 is zij erevoorzitter van het Global Platform for Financial Inclusion (GPFI) van de G20.

RVD, nr. 248