Benoeming nieuwe adjudant van de Koning

Kapitein-luitenant ter zee ing. O. (Olav) Sinjou EMSD is bij Koninklijk Besluit met ingang van 19 september 2022 benoemd tot adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Hiervoor heeft hij verschillende operationele en ondersteunende functies vervuld en volgde hij recentelijk de Hogere Defensie Vorming te Breda.

Kapitein-luitenant ter zee Sinjou volgt Kapitein-luitenant ter zee P.M. (Maarten) Kok EMSD op, die met ingang van 19 september 2022 eervol wordt ontheven van deze functie en per gelijke datum wordt benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning. Kapitein-luitenant ter zee Kok wordt chefstaf van de Directie Integrale Bedrijfsvoering & Beleid bij het Commando Zeestrijdkrachten te Den Helder.

RVD, nr. 250