Koningin Máxima opent Sibos 2022 conferentie

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt maandagochtend 10 oktober in de RAI in Amsterdam de openingstoespraak bij de conferentie Sibos 22 Progressive finance for a changing world. Deze internationale conferentie over financiële dienstverlening wordt jaarlijks gehouden voor vertegenwoordigers uit de financiële sector. Organisator is SWIFT, een organisatie die het internationale financiële berichtenverkeer regelt. Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Koningin Máxima gaat in haar toespraak onder meer in op het belang van financiële inclusie voor het verbeteren van financiële weerbaarheid van mensen en hun financiële gezondheid. Niet alleen overheden maar ook de private sector speelt hierin een rol. Door digitalisering is het aantal volwassenen dat wereldwijd nu een bankrekening heeft gestegen naar 76%. In 2011 was dit nog 51% (Wereldbank Groep, Global Findex 2021). De volgende stap is dat mensen kunnen sparen voor een buffer, zich kunnen verzekeren en betaalbare leningen kunnen afsluiten om te investeren in een bedrijf en hun toekomst. Om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van deze financiële diensten moeten de zogenoemde Digitale Publieke Goederen goed georganiseerd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om digitale identiteitsbewijzen voor het openen van een rekening, goede telecomverbindingen voor banktransacties en dataprivacy. 

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als UNSGSA in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken en hiermee de kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Er is extra aandacht voor achtergestelde groepen zoals vrouwen, mensen met een laag inkomen en kleine- en middelgrote (boeren) bedrijven. Sinds 2011 is zij erevoorzitter van het Global Platform for Financial Inclusion (GPFI) van de G20. 

RVD, nr. 260