Koningin Máxima bezoekt Tanzania voor digitale financiële diensten

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt van maandagavond 17 tot en met woensdag 19 oktober de Verenigde Republiek Tanzania in haar functie van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Tanzania werkt op dit moment aan een derde editie van de Nationale Strategie voor Financiële Inclusie om de bevolking aan te laten sluiten bij digitale financiële diensten.

Cijfers van Wereldbank Groep laten zien dat 52% van de volwassenen in Tanzania inmiddels een bankrekening heeft. In 2011 was dit nog maar 17% (Global Findex 2021 en 2011). De toename komt mede omdat meer mensen een digitale rekening hebben. De kloof tussen mannen en vrouwen met een rekening is 13%, ten nadele van vrouwen. Koningin Máxima spreekt tijdens haar bezoek onder meer met regeringsvertegenwoordigers, internationale ontwikkelingsorganisaties, financiële instellingen, fintech organisaties en non-profitorganisaties over wat er nodig is om meer achtergestelde mensen te laten aansluiten bij financiële diensten en om hen te laten deelnemen aan een inclusieve digitale economie. Het gaat met name om mensen met een laag inkomen, vrouwen en kleine (boeren) bedrijven.

Koningin Máxima begint dinsdag 18 oktober in de regio Kilimanjaro met twee veldbezoeken. Zij spreekt met initiatiefnemers en lokale boeren over verzekeringsproducten van ACRE Africa. Deze organisatie maakt aan de hand van weergegevens van satellieten en geautomatiseerde weerstations een inschatting van de situatie bij een boerenbedrijf en potentiële schade aan de oogst. Boeren, vaak eenmansbedrijven, kunnen kiezen in welke mate zij hun gewassen willen verzekeren tegen droogte of overstroming, afhankelijk van hun budget en behoeften. Het andere veldbezoek gaat over het project MomCare van PharmAccess. Dit is een gedigitaliseerd zorgpakket met vaststaande kosten en kwaliteitsnormen voor zorg aan zwangere vrouwen. Het voorziet in een digitale verzekeringskaart waarmee zwangere vrouwen in verschillende stadia van hun zwangerschap bij geselecteerde ziekenhuizen terecht kunnen voor zorg en begeleiding. De data die tijdens dit proces verzameld worden dragen bij aan betere en efficiëntere zwangerschapszorg. Koningin Máxima reist na de veldbezoeken door naar Dar es Salaam waar zij op een lokale markt met agenten voor mobiel bankieren en marktkooplieden spreekt over hun ervaringen met digitale financiële diensten.

Op woensdag 19 oktober is een ontmoeting voorzien met president Samia Suluhu Hassan. Ook spreekt Koningin Máxima met de gouverneur van de Bank of Tanzania, Florens Luoga, de waarnemend minister van Financiën, Hamad Hassan Chande*, en de waarnemend minister van Informatie, Communicatie en Technologie, Kundo A. Mathew. De focus ligt onder meer op digitale publieke goederen zoals identiteitsbewijzen, digitale betalingen en dataprivacy. Dit draagt bij aan optimaal gebruik van financiële diensten, financiële inclusie –en weerbaarheid, inclusieve fintech en de nieuwe Nationale Strategie voor Financiële Inclusie. Ook is er een gesprek met vertegenwoordigers van het Generation Equality Forum. Dit is een traject van vijf jaar dat in 2021 onder leiding van UN Women is gestart om gendergelijkheid wereldwijd te versnellen. Voorzitters waren destijds Mexico en Frankrijk. Het gesprek gaat met name over hoe de kloof tussen mannen en vrouwen voor wat betreft financiële diensten in Tanzania gedicht kan worden. Koningin Máxima spreekt daarnaast met vertegenwoordigers van fintech bedrijven over innovaties die bijdragen aan digitale financiële en economische inclusie.

RVD, nr. 274

*Wijziging: niet Janet Mbene, maar Hamad Hassan Chande is de waarnemend minister van Financiën.

Vergroot afbeelding Boeren uit Hai district Kilimanjaro
Beeld: ©RVD
Koningin Máxima gaat spreken met boeren uit het Hai district, Kilimanjaro. Zij kunnen, afhankelijk van het budget en behoeften, via ACRE Africa hun gewassen verzekeren tegen de gevolgen droogte of grote regenval.