Koningin Máxima bij ondertekening MuziekAkkoord speciaal onderwijs

Hare Majesteit Koningin Máxima woont woensdagmiddag 23 november in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum de ondertekening bij van het MuziekAkkoord speciaal onderwijs. In dit akkoord staat hoe het muziekonderwijs binnen vijf jaar verankerd wordt op alle 543 basisscholen speciaal onderwijs. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas.

Koningin Máxima kijkt tijdens haar bezoek naar een optreden van het Kristal Leerorkest, waar kinderen met- en zonder beperking gezamenlijk instrumentale muzieklessen krijgen. Ook woont zij een gesprek bij over het belang van muziek voor leerlingen die een (psychische) stoornis of een beperking hebben en het maatwerk dat geboden wordt. Leerlingen van Auris Taalkring Hilversum verzorgen een optreden. Aansluitend is Koningin Máxima bij de ondertekening van MuziekAkkoord speciaal onderwijs, waar 100 partijen bij betrokken zijn.

Het doel van het akkoord is het stimuleren van structureel muziekonderwijs binnen het speciaal onderwijs in Nederland en het Caribisch Gebied. De komende vijf jaar bestaat dit uit inspiratiesessies, instrumentenpakketten voor scholen en introductielessen op maat. In november start een onderzoek onder scholen voor speciaal onderwijs over de impact van muziekonderwijs.

De ondertekening van het akkoord vindt plaats tijdens de Landelijke MuziekTafeldag. Regio’s waar structureel muziekonderwijs wordt gegeven, komen samen om kennis en ervaringen te delen. Koningin Máxima bezoekt een aantal werksessies. Thema’s zijn onder meer het behouden en versterken van netwerken, kansengelijkheid, en de juiste mensen voor de klas.

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich samen met partners, ambassadeurs en sponsoren in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen van Nederland en het Caribisch Gebied. Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van het brein, maakt kinderen empathischer en vergroot hun zelfvertrouwen.

RVD, nr. 282