Koning brengt werkbezoek aan boeren en landbouworganisaties in Gelderland

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 8 november in Terschuur een werkbezoek gebracht aan een melkvee- en kalverhouderij. Het werkbezoek stond in het teken van de impact van de plannen voor de aanpak van stikstofuitstoot op Gelderse boeren, op landbouworganisaties en op andere sectoren.

De Koning ging met drie generaties van het familiebedrijf in gesprek over hun zorgen, over hun ideeën om in de toekomst duurzamer te kunnen boeren en over slimme, schone oplossingen die bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen rondom natuur en water. 
Na een rondleiding volgde een gesprek met jonge boeren over de ontwikkeling en de toekomst van hun bedrijven, over het anticiperen op veranderingen, over de onzekerheid in de sector en over de mogelijkheden om te vernieuwen en te verduurzamen. 
Aansluitend sprak de Koning in één van de stallen van de boerderij met vertegenwoordigers van verschillende landbouworganisaties. In dit gesprek kwamen onder andere het perspectief voor de agrarische sector in Gelderland en de mogelijkheden voor innovaties aan bod. 
Het werkbezoek werd afgesloten met een rondetafelgesprek met een aantal organisaties die betrokken zijn bij het Gelderse Veluwe Arrangement. Dit is de gebiedsgerichte aanpak voor water, stikstof en klimaat. Onder meer de provincie, het waterschap en gemeenten werken gezamenlijk aan het stikstofvraagstuk en zetten in op gezonde, groene landbouw, versterking van de natuur, verduurzaming van sectoren en een leefbaar landelijk gebied. 

RVD, nr. 298