Koning bezoekt waterstofcluster in Arnhem

Zijne Majesteit de Koning brengt woensdagmiddag 16 november een werkbezoek aan het waterstofcluster op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Tijdens het bezoek staat vooral de waterstof-maakindustrie centraal.

Waterstoftechnologieën dragen bij aan het waarmaken van klimaatambities en energieonafhankelijkheid, maar ook aan de realisatie van groene werkgelegenheid. In Arnhem bevindt zich een groot waterstoftechnologie-cluster waar langdurig gewerkt wordt aan de ontwikkeling en productie van brandstofcellen, electro-chemische compressors, waterstofproductie-technologieën, fuel-cell engines en flow batterijen. 

Het bezoek van de Koning start bij brandstofcelfabrikant Nedstack. Daarna worden per waterstofbus achtereenvolgens HyET Hydrogen, leverancier van waterstofcompressors, waterstofpionier HyGear en energieopslag-expert Elestor bezocht. Het bezoek eindigt bij het bedrijf Hymove, waar mobiele brandstofcelsystemen worden gefabriceerd. Koning Willem-Alexander spreekt hier tenslotte met verschillende vertegenwoordigers van bedrijven uit de waterstof-maakindustrie over de kansen en de risico’s van groei en de uitdagingen van het waterstoftechnologie ecosysteem. Tijdens het gesprek wordt ook ingegaan op de publiek-private samenwerking Connectr – Energy innovation, een publiek-private samenwerking om de energietransitie te versnellen. 
 

RVD, nr. 303