Koningin Máxima lanceert Nationale Coalitie Financiële Gezondheid

Hare Majesteit Koningin Máxima lanceert dinsdag 29 november bij ABN AMRO in Amsterdam de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid. Dit is een samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties die zich willen inzetten voor de financiële gezondheid van hun werknemers. Initiatiefnemers zijn Deloitte, ING en SchuldenlabNL. Koningin Máxima is erevoorzitter van SchuldenlabNL. 

De aanzet voor de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid werd op 23 juni in Rotterdam gegeven door bestuurders van bedrijven in aanwezigheid van Koningin Máxima en Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Volgens onderzoek van SchuldenlabNL, Deloitte en VNO-NCW heeft de helft van de huishoudens met geregistreerde schulden een kostwinner die bij een bedrijf werkt. Werknemers met financiële zorgen hebben vaak een hoger ziekteverzuim, stress, lagere arbeidsproductiviteit en een slechtere mentale en fysieke gezondheid. 

Veertig bedrijven gaven in juni aan het onderwerp te willen agenderen. Vervolgens heeft een koplopergroep van vijftien bedrijven met SchuldenlabNL een plan voor oprichting voor de coalitie gemaakt. Het gezamenlijke hoofddoel is 50 procent minder werknemers die financieel ongezond of kwetsbaar zijn in 2030. Bedrijven kunnen daarnaast hun eigen doelstellingen formuleren. De coalitie biedt handvatten om werknemers met financiële problemen in een vroeg stadium te kunnen helpen. HR managers krijgen bijvoorbeeld advies over hoe zij het onderwerp bespreekbaar kunnen maken, welke hulp zij kunnen bieden en naar welke instantie een medewerker doorverwezen kan worden voor schuldhulpverlening. Ook is een instrument ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen meten hoe het is gesteld met de financiële gezondheid van werknemers. Op 8 november was Koningin Máxima bij een actiebijeenkomst in Eindhoven waar zowel de korte als lange termijn acties van de coalitie besproken zijn. De secretaris-generaal van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf toen aan dat zij alle ministeries wil aansporen om zich bij de coalitie aan te sluiten. 

Voorafgaand aan de lancering door Koningin Máxima is er een toelichting op de doelstellingen en uitvoering van de coalitie. Daarnaast is er een panelgesprek met vertegenwoordigers van bedrijven over het meetbaar maken van financiële gezondheid, het opstellen van een actieplan en uitwisseling van ‘best practices’. Namens het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is directeur-generaal Carsten Herstel aanwezig. 

Bedrijven en organisaties in de koplopergroep Nationale Coalitie Financiële Gezondheid zijn ABN AMRO, ADG, CSU, Deloitte, Eneco, Flanderijn, gemeente Den Haag, ING, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nationale Nederlanden, Rabobank, SchuldenlabNL, VDL Groep, Vebego en De Volksbank. 

Stichting SchuldenlabNL is opgericht in 2018 als een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen. Het heeft als doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken. 

RVD, nr. 310