Koningin Máxima bezoekt deelnemende school Grootste Schoolband van Nederland

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 8 december als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas OBS De Globe in Haarlem bezocht. De school doet mee aan de Grootste Schoolband van Nederland tijdens het jaarlijkse Kerst Muziekgala.

Koningin Máxima was aanwezig bij de muziekles aan groep 7. De les werd gegeven door meester André, een vakdocent muziek verbonden aan Méér Muziek in de Klas. Na afloop sprak Koningin Máxima met de kinderen over wat ze geleerd hebben. Aansluitend nam zij deel aan een rondetafelgesprek met de directeur, leerkrachten en vakdocenten over de rol en meerwaarde van muziekonderwijs op deze school. Bij het afscheid werd Koningin Máxima toegezongen door leerlingen van De Globe. Zij hebben meegedaan aan De Korenbattle van de regio Zuid-Kennemerland en zo inspiratie opgedaan mee te doen aan de grootste schoolband van Nederland.

Méér Muziek in de Klas heeft door middel van hun partnerschap met het Jeugdeducatiefonds elf scholen uitgenodigd mee te doen aan de Grootste Schoolband van Nederland.

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich samen met partners, ambassadeurs en sponsoren in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen van Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van het brein, maakt kinderen empathischer en vergroot hun zelfvertrouwen.

RVD, nr. 324