Koning en minister Adema bezoeken haven en visafslag van Stellendam

Zijne Majesteit de Koning en minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben donderdagmiddag 15 december een werkbezoek gebracht aan de binnenhaven en de visafslag van Stellendam. Het bezoek stond in het teken van de toekomst van de visserij. 

Het bezoek aan de haven begon in de stuurhut van een klassieke kotter waar de Koning en de minister met een aantal vissers spraken over hoe zij omgaan met onzekerheden en kansen, de actuele situatie in de visserij en hun voorbereidingen op de toekomst. Aansluitend volgde een rondleiding op een nieuw, duurzaam schip dat is gebouwd voor de visserij op scheermessen. Om energiebesparing en emissiereductie te realiseren zijn voor het nieuwe schip onder andere elektrische voortstuwing, nabehandeling van uitlaatgassen en een airlift systeem toegepast. Scheermessen worden hierbij met behulp van de opwaartse kracht van luchtbelletjes omhoog gebracht. Naast energiebesparing zorgt dit systeem voor minder breuk aan de messen en kan de schelp beter zandvrij worden gemaakt. 
Na het bezoek aan de haven kregen de Koning en minister Adema op het terrein van de visafslag een rondleiding bij het visserij-innovatiecentrum. Hier vindt onderzoek plaats naar nieuwe visserijtechnieken en er zijn testfaciliteiten voor vistuigen en vangstmethodes van vissen, schaal- en schelpdieren. In het innovatiecentrum hebben verschillende deelnemers aan het Visserij Innovatie Netwerk toelichting gegeven op hun ideeën over innovaties voor de visserijsector en is gesproken met docenten en leerlingen van de visserijschool. 
Het werkbezoek is afgesloten bij de visafslag van Stellendam met een rondetafelgesprek over de toekomst van de visserij met wetenschappers, jonge vissers en andere vertegenwoordigers van de sector. Er is gesproken over de transitie naar een toekomstbestendige, duurzame en economisch rendabele vloot, over de impact van de sterk gestegen bedrijfskosten en over de afname van visgebieden en over actuele ontwikkelingen op de Waddenzee en op de Noordzee.

De visserij is historisch gezien stevig geworteld in de Nederlandse cultuur. De laatste jaren staat de sector onder druk: de ruimte om te vissen wordt kleiner door de Brexit en door een toename van windparken en van meer beschermde natuurgebieden. Ook kampt de visserij met stijgende brandstofkosten en ligt er een grote opgave om de visserij de komende jaren te verduurzamen. Om tot een rendabele duurzame visserij te komen krijgen ondernemers die willen verduurzamen hulp en wordt ingezet op schonere motoren en vangsttechnieken met minder impact op de natuur. 

De Koning brengt met regelmaat werkbezoeken samen met een minister of staatssecretaris. Tijdens deze bezoeken krijgt de Koning aan de hand van concrete voorbeelden te zien welke effecten het beleid van de bewindspersoon heeft in de praktijk. 

RVD, nr. 335