Koning opent multifunctionele accommodatie De Beuk

Zijne Majesteit de Koning opent woensdagmiddag 18 januari in De Krim, gemeente Hardenberg, de multifunctionele accommodatie (MFA) De Beuk. Inwoners van De Krim bedachten veertien jaar geleden het plan deze MFA te bouwen om de leefbaarheid van het dorp voor de toekomst te behouden en jongeren aan zich te binden.

MFA De Beuk is gebouwd op het evenemententerrein van De Krim. Het nieuwe pand bestaat uit een dorpshuis, een bibliotheek, een buurtkamer, een sporthal en ruimtes voor de plaatselijke verenigingen. Naast de MFA worden nog een nieuwe basisschool en woningen gebouwd. De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel leverden een financiële bijdrage aan het project. Inwoners van De Krim hebben de rest van het geld zelf bij elkaar gebracht met onder meer de uitgifte van certificaten, crowdfunding en giften. Daarnaast hebben zij subsidies gekregen vanuit het Europees subsidieprogramma LEADER en het Oranje Fonds. Bij de bouw van De Beuk zijn 160 vrijwilligers betrokken geweest. Zij hebben er 10.000 werkuren in geïnvesteerd. Deze vorm van zelfwerkzaamheid, waarbij men op eigen kracht met mensen en middelen zaken voor elkaar krijgt, wordt de Krimse kracht genoemd.

De Koning opent MFA De Beuk. Vervolgens krijgt hij een rondleiding door het gebouw. Verschillende gebruikers, zoals de bibliotheek, sportverenigingen en het dorpshuis, geven uitleg bij diverse faciliteiten. Betrokken partijen vertellen over de totstandkoming van de MFA en lichten het belang toe van de accommodatie als ontmoetingsplaats in het dorp. Daarnaast gaat Koning Willem-Alexander in gesprek met een aantal vrijwilligers die geholpen hebben met de realisatie van MFA De Beuk.

RVD, nr. 337