Koningin Máxima bij World Economic Forum in Davos

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt van woensdagmiddag 18 tot en met donderdag 19 januari het World Economic Forum (WEF) in Davos. Zij doet dit als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Het thema van het WEF dit jaar is 'Cooperation in a fragmented World'.

Koningin Máxima heeft bilaterale gesprekken met regeringsvertegenwoordigers van diverse landen, de private sector en internationale ontwikkelingsorganisaties over de voortgang van digitale financiële diensten. De belangrijkste thema’s van het bezoek zijn het belang van digitale financiële diensten en digitale inclusie om met name mensen in achterstandsposities betere kansen te geven om zich economisch te kunnen ontwikkelen. Dit kan ook bijdragen aan betere financiële gezondheid en financiële weerbaarheid. 

Donderdag 19 januari spreekt Koningin Máxima bij het evenement 'Financial Inclusion Beyond Access'. Zij spreekt onder meer over hoe technologische innovaties en de samenwerking tussen verschillende sectoren kunnen bijdragen aan betere financiële diensten die zijn afgestemd op de  behoeften van de gebruikers. Bij het besloten evenement 'Scaling Public-Private Cooperation to Advance Green Finance' neemt zij deel aan een paneldiscussie over hoe gezamenlijke investeringen van de publieke en private sector, inclusieve groene financiering kunnen verdiepen. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van de financiële veerkracht van mensen in armoedeposities.

Koningin Máxima is verder gastvrouw bij een overleg met het CEO Partnership for Economic Inclusion. Dit informele samenwerkingsverband van internationale bedrijven ontwikkelt projecten die bijdragen aan betere financiële diensten voor hun klanten, veelal kleine ondernemers.

Koningin Máxima is als UNSGSA lid van de Stewardship Board of the World Economic Forum System Initiative on Shaping the Future of Financial and Monetary Systems en van de Steering Committee of the Digital Currency Governance Consortium van het WEF. Daarnaast is zij sinds 2021 lid van de Edison Alliance. Dit initiatief van het WEF richt zich op het bevorderen van digitale inclusie op de thema’s gezondheidszorg, financiële diensten en onderwijs.

RVD, nr. 4