Koning bezoekt Nederlandse Zorgautoriteit

Zijne Majesteit de Koning brengt op dinsdagmiddag 14 maart een werkbezoek aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in Utrecht. Het bezoek staat in het teken van het toekomstbestendig maken van de zorg.

De NZa werkt aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor inwoners van Nederland. Ze maakt regels en tarieven voor het declareren van zorg, houdt toezicht op onder meer zorgaanbieders en zorgverzekeraars en doet onderzoek. Ook adviseert de NZa het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen met Zorginstituut Nederland heeft de NZa het advies passende zorg opgesteld. De betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg staat in toenemende mate onder druk door vergrijzing, personeelstekorten en de toegenomen mogelijkheden tot behandeling. Passende zorg richt zich op gepast gebruik en een andere, passende organisatie van zorg. Bijvoorbeeld door de patiënt te betrekken bij het besluit tot behandeling, in te zetten op preventie en vernieuwing of door zorg dichtbij waar het moet en op afstand of digitaal waar het kan aan te bieden. Zo levert passende zorg een belangrijke bijdrage om ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden. Passende zorg is een van de onderdelen van het Integraal Zorgakkoord tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en branchepartijen en beroepsorganisaties.

Tijdens het werkbezoek van de Koning geven medewerkers van de NZa en Zorginstituut Nederland een toelichting op de actuele situatie in de zorg, de verwachte ontwikkelingen en het concept van passende zorg. Aansluitend gaan enkele multidisciplinaire teams van de NZa in op toekomstscenario’s voor de langdurige zorg, de huisartsenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Deze toekomstscenario’s zijn gebaseerd op data en wetenschappelijke inzichten. Bij deze presentaties sluiten ook vertegenwoordigers uit de praktijk, zoals een huisarts en een medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg aan.

RVD, nr. 38