Koning brengt samen met minister van Financiën werkbezoek aan planbureaus

Zijne Majesteit de Koning brengt op woensdagmiddag 5 april samen met minister Kaag van Financiën een werkbezoek aan de drie planbureaus: het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Den Haag. Het werkbezoek staat in het teken van brede welvaart.

Update 04-04-2023: Dit bezoek is uitgesteld.

Update 21-04-2023: Dit bezoek vindt plaats op donderdagochtend 25 mei.

Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Brede welvaart is een steeds belangrijker onderdeel van de onderzoeksagenda’s van de drie planbureaus. CPB, PBL en SCP werken samen aan de ontwikkeling van instrumenten om de effecten van beleidsvoorstellen op brede welvaart in kaart te brengen. Ook de Miljoenennota en andere begrotingsstukken bevatten een omschrijving van de huidige stand en ontwikkeling van brede welvaart in Nederland.

Tijdens het werkbezoek spreken de Koning en de minister met de programmaleiders brede welvaart van de drie planbureaus over hun gezamenlijke werk. Aansluitend vertellen jonge onderzoekers van het CPB, het PBL en het SCP over hun onderzoeken op het gebied van brede welvaart en gaan ambtenaren van het ministerie van Financiën in op hoe brede welvaart vorm krijgt in de begrotingscyclus. Tot slot gaan Koning Willem-Alexander en minister Kaag in gesprek met de directeuren van de planbureaus en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over wat brede welvaart concreet kan opleveren voor de samenleving.

De Koning brengt met regelmaat werkbezoeken samen met een minister of staatssecretaris. Tijdens deze bezoeken krijgt de Koning aan de hand van concrete voorbeelden te zien welke effecten het beleid van de bewindspersoon heeft in de praktijk.

RVD, nr. 61