Koning brengt werkbezoek aan de Koninklijke Marechaussee over opsporingsonderzoek oorlogsmisdrijven

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 28 maart in Utrecht een werkbezoek gebracht aan de Koninklijke Marechaussee. De Koning bracht een bezoek aan het Forensisch Opsporingsteam dat onderzoek heeft gedaan naar mogelijke oorlogsmisdrijven in Oekraïne, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) en de Brigade Recherche. 

De Koning sprak met medewerkers van het Forensische Opsporingsteam dat onder de vlag van het Internationaal Strafhof (ICC) onderzoek heeft gedaan in Oekraïne. Het team bestond uit rechercheurs van de Brigade Recherche van de Marechaussee en experts van andere defensieonderdelen. De BSB was verantwoordelijk voor de veiligheid van het opsporingsteam. Medewerkers spraken met de Koning over de activiteiten, ervaringen en resultaten naar aanleiding van de werkzaamheden in Oekraïne.

Oekraïne heeft het internationaal Strafhof en de EU-lidstaten gevraagd om ondersteuning bij het opsporingsonderzoek met betrekking tot oorlogsmisdrijven gepleegd in Oekraïne. Het kabinet heeft daarop besloten de Nederlandse expertise op het gebied van forensische opsporing en bewijsgaring in te zetten en forensisch opsporingsteams naar Oekraïne te sturen. Deze inzet betreft een gezamenlijke inspanning van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Veiligheid.

RVD, nr. 68