Koning bij symposium 100 jaar Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau

Zijne Majesteit de Koning is vrijdagmiddag 26 mei op Paleis Het Loo in Apeldoorn aanwezig bij de viering van het 100-jarig bestaan van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau. De Koning woont een deel van het jubileumsymposium bij en spreekt met leden van de vereniging en met de wetenschappers die lezingen verzorgen over het vieren van feest door de eeuwen heen.

De Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau is in 1923 opgericht naar aanleiding van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. De collectie van de GVON omvat meer dan zevenduizend objecten, waaronder schilderijen, prenten, penningen, gebruiksvoorwerpen en boeken. Het merendeel van de schilderijen is te zien in de historische vertrekken van Paleis Het Loo. Het niet-geƫxposeerde deel van de verzamelingen is op aanvraag toegankelijk voor studiedoeleinden. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de GVON is een jubileumboek samengesteld. De Koning ontvangt het eerste exemplaar van het boek.

De Koning is beschermheer van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.

RVD, nr. 125