Koningin Máxima bezoekt 100-jarige Commissie Loosduinen

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt op vrijdagmiddag 23 juni het erfgoedpark Loosduinen in Den Haag. Het bezoek staat in het teken van de viering van het 100-jarige bestaan van de Commissie Loosduinen. Op het programma staat een kort bezoek aan het Loosduins Museum en de driehonderd jaar oude molen ‘De Korenaer’. Daarnaast vindt er een aantal muziek- en spelactiviteiten plaats en gaat Koningin Máxima in gesprek met vrijwilligers en inwoners van het stadsdeel. 

Het dorp Loosduinen is honderd jaar geleden onderdeel geworden van de stad Den Haag. Het stadsdeel kenmerkt zich nog steeds door het dorpse karakter en de historie van de "Peenbuikers", zoals de inwoners van Loosduinen worden genoemd, is nog altijd in het gehele stadsdeel zichtbaar. Er zijn vele activiteiten om dit jubileum te vieren, zoals een tentoonstelling in het Atrium van het stadhuis van Den Haag aan het Spui. 

De Commissie Loosduinen werd opgericht als land- en tuinbouwcommissie. Bij de annexatie mochten de Loosduiners invloed blijven uitoefenen. De Commissie Loosduinen geeft sinds die tijd gevraagd en ongevraagd advies over land- en tuinbouwzaken aan het Haagse college en de politiek. In de jaren zestig ging Den Haag uitbreiden en ontstonden er meerdere wijken in Loosduinen. De functie van de commissie veranderde hierdoor, omdat de tuinbouw in dit gebied een minder grote rol ging spelen. De wijken vaardigen nu wijkbewoners af naar de Commissie Loosduinen. Deze vertegenwoordigt de wijken en haar bewoners. Wijkoverstijgende problemen komen op tafel bij de commissie en omgekeerd wordt vanuit de commissie steun geleverd aan de wijken.  

RVD, nr. 164