Benoeming Algemeen Secretaris en plaatsvervangend Algemeen Secretaris

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 september 2023 ir. A.T. (Bram) Gille MPA benoemd tot Algemeen Secretaris van de Dienst van het Koninklijk Huis. De heer Gille volgt in deze functie drs. E.F. (Eric) Verwaal op, die per dezelfde datum plaatsvervangend Algemeen Secretaris wordt. De heer Gille neemt sinds het najaar van 2022 verschillende werkzaamheden van de heer Verwaal waar. Vanwege de gezondheidssituatie van de heer Verwaal is er gekozen om de functieruil per 1 september definitief te maken.

RVD, nr. 181