Koning opent Windpark Hollandse Kust Zuid

Zijne Majesteit de Koning opent vrijdag 29 september in IJmuiden het Windpark Hollandse Kust Zuid. Het windpark op zee bestaat uit 139 windturbines en ligt op ongeveer achttien kilometer van de kust. De officiële opening vindt plaats op het strand van IJmuiden.

De windmolens kunnen ongeveer vijftienhonderd megawatt aan stroom leveren, wat overeenkomt met het jaargebruik van ruim anderhalf miljoen Nederlandse huishoudens. De locatie van Hollandse Kust Zuid, dat eigendom is van Vattenfall, BASF en Allianz, is gekozen vanwege de ideale windomstandigheden, de geschikte bodem, beperkte waterdiepte en de nabijheid van havens. De opgewekte stroom komt aan land via twee offshore transformatorstations. In deze ‘stopcontacten op zee’ wordt alle stroom van het windpark verzameld en doorgeleid naar het Nederlandse elektriciteitsnet.

Om de gevolgen van de komst van het windpark voor het leefgebied van vogels, vissen en zeezoogdieren te beperken, zijn verschillende maatregelen genomen. Zo worden de windmolens stilgezet wanneer er een zwerm trekvogels of vleermuizen in de buurt vliegt en is bodembescherming aangebracht waar verschillende diersoorten gebruik van kunnen maken. Kleine vissen kunnen hier schuilen en schelpdieren zoals oesters kunnen zich hieraan hechten.

De Koning bracht in augustus 2022 een werkbezoek aan diverse locaties op de Noordzee waar aan de toekomst van het energiesysteem wordt gewerkt. Tijdens dit werkbezoek is ook het Windpark Hollandse Kust Zuid bezichtigd, dat toen in aanbouw was.

RVD, nr. 228