Koningin Máxima bij FMO conferentie over de toekomst van financiën

Hare Majesteit Koningin Máxima is dinsdag 3 oktober in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam bij de conferentie ‘Future of Finance’ van FMO. Als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling spreekt zij over het belang van veilige, goed toegankelijke en betaalbare financiële diensten die mensen beschermen en economische ontwikkeling bevorderen.

FMO organiseert de conferentie tegen de achtergrond van de impact van klimaatverandering en de stijging van de kosten van levensonderhoud door inflatie. Ruim vijfhonderd vertegenwoordigers van banken en andere financiële instellingen uit meer dan zestig landen praten met elkaar over financiële dienstverlening die bijdraagt aan het beschermen van de meest kwetsbare mensen en het verminderen van armoede. 

Koningin Máxima licht in een podiumgesprek toe hoe technologie de afgelopen tien jaar financiële inclusie heeft versneld. Ook gaat zij in op het thema ‘inclusive green finance’. Dit betreft financiële diensten waarmee mensen de gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen en die hen laat aansluiten bij de groene economie, waaronder landbouw. Het gaat bijvoorbeeld om betaalbare en veilige toegang tot (digitale) leningen, zodat mensen kunnen investeren in zonnepanelen voor hun eigen energievoorziening of zaaigoed kunnen kopen dat beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Ruim 1,4 miljard volwassenen hebben nog geen toegang tot financiële diensten. De meeste van hen wonen in klimaat kwetsbare landen. Het gaat met name om mensen met een laag inkomen, vrouwen en kleine (landbouw)bedrijven. 

Een ander thema waarover Koningin Máxima spreekt is financiële gezondheid. Zowel in haar werk voor de VN als in Nederland, pleit zij ervoor om financiële gezondheid mee te nemen in het ontwikkelen van financiële producten, -diensten en beleid. Bijvoorbeeld automatische spaaropties voor de opbouw van een buffer, verzekeringsproducten die aansluiten bij de behoeften of betaalbare leningen voor een onderneming of studie. 

Aansluitend spreekt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, over de rol van de ‘Financial Stability Board’ (FSB) waarvan hij voorzitter is. Deze internationale organisatie richt zich op het verbeteren van stabiliteit in het mondiale financiële systeem. Daarmee draagt FSB ook bij aan financiële inclusie en vice versa. Beide podiumgesprekken worden geleid door Ikenna Azuike, journalist en documentaire maker en Esther Njoroge, adviseur partnerschappen FMO.

De Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) ondersteunt duurzame groei van de particuliere sector in ontwikkelingslanden en opkomende markten om lokale economieën inclusiever, productiever, veerkrachtiger en duurzaam te maken. De focus ligt op de sectoren landbouw, voedsel en water, energie en financiële instellingen.

RVD, nr. 240