Koning bezoekt Hengevelde

Zijne Majesteit de Koning bezoekt dinsdag 7 november het dorp Hengevelde in de gemeente Hof van Twente, Overijssel. Het bezoek staat in het teken van de thema’s en ontwikkelingen die bij de inwoners leven en van de kracht en de uitdagingen van een dorp met een hechte gemeenschap.

Hengevelde heeft ruim tweeduizend inwoners en een sterk ondernemersklimaat met ruim 150 bedrijven en meer dan duizend arbeidsplaatsen. Het bezoek aan Hengevelde start bij een Bed & Breakfast in het buitengebied. De eigenaren hebben hun boerenbedrijf getransformeerd tot een combinatie van een B&B en een sociaal ontwikkelbedrijf. De Koning spreekt hier met  onder meer de eigenaren van de B&B en met de eigenaar van een geitenboerderij en van een melkveeboerderij. De ondernemers vertellen over actuele thema’s die spelen op het platteland, zoals de mogelijkheden voor agrarische bebouwing die leeg komt te staan, alternatieve bestaansbronnen en de beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Aansluitend bezoekt de Koning nieuwbouwwijk De Marke III waar woningen voor starters, levensloopbestendige woningen, rijtjeshuizen en vrijstaande woningen zijn gebouwd. Aan de keukentafel in één van de nieuwe woningen vertellen jongere en oudere bewoners van de wijk en een lokale aannemer die een aantal woningen in de wijk heeft gebouwd over de lokale kansen en de knelpunten rondom wonen. Thema’s die aan bod komen zijn hoe jong en oud in het dorp kunnen blijven wonen, welke mogelijkheden er zijn om doorstroom naar andere woningen te bevorderen en hoe er voldoende  en betaalbaar woningaanbod blijft.  

Het bezoek wordt afgesloten in Kulturhus de Marke, het dorpshuis van Hengevelde waar sport, cultuur en vrijwilligers samenkomen. De Koning bezoekt de verschillende sportverenigingen en gaat met de sporters en bestuursleden in gesprek over de inzet van vrijwilligers, over de huidige accommodatie en over de inspanningen voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel sportpark. Ook spreekt de Koning in het Kulturhus met de organisatie van de Zomerfeesten Hengevelde, een jaarlijks evenement met optredens van bekende artiesten en ongeveer 25.000 bezoekers uit de hele regio. Hierna volgt een gesprek met de werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde die de inwoners van het dorp betrekt bij de toekomstplannen voor het dorp, bij de thema’s die in Hengevelde en omgeving spelen en de belangenbehartiger van de gemeenschap wil zijn. Afsluitend gaat de Koning in gesprek met een aantal lokale ondernemers over hun (familie)bedrijven, de samenwerking met collega-ondernemers, duurzaam ondernemerschap en de verbinding met het dorp.

RVD, nr. 264