Koning bij 25-jarig jubileum ECP

Zijne Majesteit de Koning woont donderdagmiddag 16 november het 25-jarig jubileum bij van ECP, Platform voor de InformatieSamenleving. Het jubileum wordt gevierd met een Jaarfestival in de Fokker Terminal in Den Haag. ECP brengt overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen. Daarbij coördineert het platform programma’s en publicaties en werkt samen met haar deelnemers aan een betrouwbare, kansrijke en veerkrachtige digitale samenleving.

De Koning woont het plenaire programma bij, waar 'Een reis door 25 jaar digitalisering' centraal staat. Daarbij komt onder meer de handleiding ‘Op weg naar een emissieloze online thuiswerkplek’ van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering aan bod. De Koning spreekt met deskundigen over onder meer ChatGPT en ethiek en actuele digitale dilemma’s die jongeren bezighouden. Hij neemt het boek ‘De techniek staat voor iets’ in ontvangst en bezoekt de tentoonstelling 25 jaar ECP & Digitalisering.

Digitalisering is de laatste 25 jaar in een versnelling gekomen en heeft inmiddels een grote impact op de samenleving, economie en het dagelijks leven. ECP werkt aan het creëren van kansen voor innovatie en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als duurzaamheid, gezondheid, concurrentievermogen, geopolitiek, ethiek en veiligheid.  
De Koning heeft van 2004 tot en met 2013 deel uitgemaakt van de Raad van Advies van ECP en een aantal werkbezoeken gebracht waarbij nieuwe digitale toepassingen in sociale en economische sectoren centraal stonden.

RVD, nr. 271