Prinses Laurentien bij congres De Staat van Inclusief Onderwijs

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden is donderdagmiddag 16 november in Den Haag aanwezig bij het congres De Staat van Inclusief Onderwijs. Tijdens het congres neemt Prinses Laurentien het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport ‘de Staat van Inclusief Onderwijs 2023’ in ontvangst. Het congres en het rapport zijn een initiatief van het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO).

De Prinses woont een deel van het plenaire programma bij en houdt na de overhandiging van het rapport een korte toespraak. Tijdens het zaalprogramma vertellen de onderzoekers die het rapport hebben opgesteld over hun bevindingen en over de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet om de duurzame inzetbaarheid van studenten met een ondersteuningsvraag mogelijk te maken. Het rapport geeft inzicht in de huidige stand van zaken rondom inclusief onderwijs op universiteiten en hogescholen. 

Het ECIO streeft naar inclusief onderwijs voor studenten met een ondersteuningsvraag. De activiteiten zijn gericht op studenten die belemmeringen ondervinden door bijvoorbeeld een functiebeperking, chronische ziekte, jong ouderschap of taken als mantelzorger. Zij zijn vaak geholpen bij flexibiliteit en specifieke voorzieningen. Het expertisecentrum ondersteunt onderwijsprofessionals die zich inzetten voor inclusief onderwijs en studentenwelzijn.

RVD, nr. 281