Koning houdt toespraak bij conferentie van de North Seas Energy Cooperation

Zijne Majesteit de Koning houdt op maandagmorgen 20 november een toespraak bij een conferentie van de North Seas Energy Cooperation (NSEC) in de Fokkerterminal in Den Haag. Ook Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson en staatssecretaris Hans Vijlbrief zullen spreken.

De Noordzee wordt de grootste leverancier van groene elektriciteit voor Nederland en grote delen van Europa. Nauwe samenwerking bij windenergie op zee en onderlinge verbindingen tussen Noordzeelanden zijn daarbij essentieel. Binnen de North Seas Energy Cooperation (NSEC) werken negen Europese lidstaten, waaronder Nederland, en de Europese Commissie samen aan de ontwikkeling van windenergie op zee en de bijbehorende transportinfrastructuur. De NSEC heeft als doel om samen de klimaatdoelstellingen en de doelstellingen van hernieuwbare energie te halen. Nederland is in 2023 voorzitter van de NSEC.

RVD, nr. 289