Koning bezoekt met minister Adema boerenbedrijf getroffen door het blauwtongvirus

Zijne Majesteit de Koning brengt samen met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op donderdagochtend 16 november een werkbezoek aan een veehouder die getroffen is door het blauwtongvirus. Er worden dagelijks bedrijven geïnfecteerd met het blauwtongvirus.

Het bezoek begint met een gesprek aan de keukentafel. Hier gaan de Koning en minister Adema in gesprek met de veehouder en zijn gezin over de impact van het blauwtongvirus op zijn bedrijf. Aansluitend krijgen de Koning en minister Adema een rondleiding over het bedrijf door de veehouder, zijn dierenarts en een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zij leggen uit wat de gevolgen van het blauwtongvirus zijn op de dieren en de ziekteverschijnselen.

Het werkbezoek wordt afgesloten met een rondetafelgesprek waarbij ook andere getroffen vee- en schapenhouders aanschuiven. Deelnemers zijn ook Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, Vee & Logistiek Nederland, Fabrikanten Importeurs Diergeneesmiddelen Nederland (FIDIN), Platform kleinschalige schapen- en geitenhouders en het loket voor boeren en tuinders voor hulp bij mentale problemen TABOER. Het gesprek gaat over de (financiële) gevolgen voor de sector en de noodzaak voor een werkzaam en effectief vaccin.

RVD, nr. 294

Update 13/11/2023: Het bedrijf dat de Koning en minister Adema bezoeken ligt in Zuid-Holland.