Koningin Máxima bezoekt flagshipschool De Bavokring voor ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt woensdagochtend 6 december basisschool De Bavokring in Rotterdam als flagshipschool voor het programma ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’. De school betrekt professionals uit het onderwijs, culturele partijen en de kinderopvang en zorgt voor een creatief aanbod op en na school. Bij het bezoek is minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs aanwezig. Koningin Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas.

Bij het bezoek aan De Bavokring staat het succes centraal van Coalitie Rotterdam-Campus Nederland die samenwerkt om meer kunst en cultuur op en na school mogelijk te maken. De samenwerking is er op gericht leerlingen in het Nederlandse onderwijs gelijke kansen te bieden. Koningin Máxima neemt deel aan gesprekken over succesfactoren en uitdagingen waar de coalitie tegenaan loopt. Zij krijgt ook een toelichting op het resultaat: een kansrijke schooldag op De Bavokring waar leerlingen vier extra lesuren per week krijgen. Koningin Máxima bezoekt een workshop Koken zonder Keuken en een les waar leerlingen creatief omgaan met het duurzaamheidsvraagstuk. Tot slot kijkt zij naar een optreden van groep zeven, die repeteert voor de deelname aan de Grootste Schoolband van Nederland tijdens het Kerst Muziekgala 2023.

Door de extra lessen in onder meer dans, drama, muziek en sport ontdekken leerlingen zelf wat hen aanspreekt en waar hun talenten liggen. Campus Nederland en SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) zijn partners die de lessen verzorgen. Zij openen ook hun deuren voor activiteiten tijdens de herfst- en meivakanties. Daarmee ziet stichting Méér Muziek in de Klas De Bavokring als flagshipschool, een creatief boegbeeld voor andere scholen.

De stichting Méér Muziek in de Klas zet zich sinds 2015 in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. Dit jaar is de stichting verbreed naar het toegankelijk maken van een breed cultuuraanbod voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het doel is de wereld van de leerling te vergroten en een bijdrage te leveren aan de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting sluit aan bij het programma School en Omgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

RVD, nr. 315