Telefoongesprek Koning met informateur

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, maandagmiddag 12 februari 2024, telefonisch contact gehad met informateur prof. dr. R.H.A. Plasterk. De informateur heeft de Koning geïnformeerd over het verslag dat hij vanmiddag aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft aangeboden.

In de opdracht van de Tweede Kamer aan de informateur is opgenomen dat hij op gezette tijden de Koning, als staatshoofd en lid van de regering, informeert over zijn werkzaamheden.

RVD, nr. 32