Benoeming nieuwe kamerheren in Flevoland en Noord-Brabant

Zijne Majesteit de Koning heeft per 1 maart 2024 mevrouw M. (Marianne) Luyer benoemd tot zijn nieuwe kamerheer in de provincie Flevoland en mevrouw dr. M.W.M. (Miranda) de Vries tot kamerheer in de provincie Noord-Brabant.

Mevrouw Luyer studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Open Universiteit en heeft een eigen organisatieadviesbureau. Hiernaast werkt zij als Business Development Partner bij NR Governance, is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van vakbond CNV Connectief en lid van het bestuur van het Prof. Steenkamp Fonds. Mevrouw Luyer geeft lezingen, leidt debatten en dialoogtafels, schreef boeken over waardegedreven leiderschap en was twaalf jaar lid van de Provinciale Staten van Flevoland. Als kamerheer in Flevoland volgt mevrouw Luyer de heer drs. H. (Harry) Dijksma op, die de functie vanaf 2018 vervulde. 

Mevrouw De Vries studeerde politicologie aan de Radboud Universiteit, waar zij ook promoveerde in de beleidswetenschappen. Sinds 1 januari 2023 is zij voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Elde Maasduinen, een organisatie voor ouderenzorg in Midden- en Noordoost-Brabant. Daarvoor was De Vries vijf jaar burgemeester van Etten-Leur en eerder was zij zes jaar burgemeester van Geldermalsen. Mevrouw De Vries volgt als kamerheer in Noord-Brabant de heer drs. P.L.A. (Paul) Rüpp op, die in 2023 overleed.

De Koning heeft een kamerheer in iedere provincie. Kamerheren ondersteunen en adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van Koninklijke bezoeken aan hun regio. Zij vertegenwoordigen de Koning bij regionale gebeurtenissen zoals een huwelijksjubileum of een begrafenis. Kamerheren worden ook betrokken bij grote evenementen en ontvangsten, bijvoorbeeld Koningsdag, Prinsjesdag, Nieuwjaarsontvangsten, staatsbezoeken en streekbezoeken. Hiernaast begeleiden zij de nieuwe ambassadeurs die hun geloofsbrieven komen aanbieden aan de Koning op Paleis Noordeinde.

RVD, nr. 34