Koningin Máxima spreekt online met Zuid-Afrika over financiële gezondheid

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 15 februari online deelgenomen aan een rondetafelgesprek over financiële gezondheid met vertegenwoordigers van de regering en financiële instellingen in Zuid-Afrika. Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering (UNSGSA).

Het rondetafelgesprek werd georganiseerd door het kantoor van de UNSGSA en de Zuid-Afrikaanse Nedbank. Onderzoek van deze bank naar de financiële gezondheid van Zuid-Afrikanen laat onder meer zien dat 69% moeite heeft met het betalen van rekeningen, 33% niet kan voldoen aan hypotheekverplichtingen en 50% geen spaargeld heeft om onvoorziene kosten op te vangen. Ruim 67% ervaart financiële stress door problematische schulden (NedFinHealth Monitor Survey, 2023).

Zowel in haar VN-werk als in Nederland pleit Koningin Máxima ervoor om financiële gezondheid als uitgangspunt te nemen voor het ontwikkelen van financiële producten, -diensten en beleid. Het gaat bijvoorbeeld om innovaties zoals het automatisch sparen van een klein bedrag voor de opbouw van een buffer, verzekeringsproducten die aansluiten bij wat mensen nodig hebben, betaalbare leningen voor een bedrijf of studie en regelgeving van de overheid die onder meer bijdraagt aan consumentenbescherming.

Financiële gezondheid is volgens de Financial Health Working Group UNSGSA de mate waarin een huishouden controle heeft over de dagelijkse inkomsten en uitgaven, veerkracht heeft om financiële tegenslagen op te kunnen vangen, in staat is om financiële doelen te bereiken en vertrouwen heeft in de financiële toekomst.

Sinds 2009 zet Koningin Máxima zich als UNSGSA wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten.

RVD, nr. 37