Koning bezoekt wedstrijd ringrijdersvereniging Nieuwland

Zijne Majesteit de Koning bezoekt dinsdagmiddag 21 mei ringrijdersvereniging Nieuwland in Nieuw- en Sint Joosland. De vereniging viert dit jaar het tweehonderdjarig bestaan. De Koning woont de wedstrijd ringrijden bij en gaat met diverse betrokkenen in gesprek over het uitoefenen en in stand houden van deze traditie in Zeeland. Leden van ringrijdersvereniging Nieuwland vertellen over de oorsprong en ontwikkeling van het ringrijden. Daarnaast krijgt Koning Willem-Alexander een toelichting op de spelregels en de versieringen van de paarden.

Ringrijden is ontstaan als dag van vermaak voor met name boerenknechten. Bij het ringrijden zit de ruiter op een ongezadeld trekpaard dat hij in galop door een ringbaan van een meter breed stuurt. Ondertussen probeert hij een lans door een ring te steken die halverwege de baan hangt. Een wedstrijd duurt een hele dag en iedere deelnemer mag dertig pogingen doen om de ring te steken. De ruiter die de meeste ringen gestoken heeft, is de winnaar. Ringrijdersvereniging Nieuwland is de oudste ringrijdersvereniging in Nederland en draait op vrijwilligers. Sinds de oprichting van de overkoepelende Zeeuwse Ringrijders Vereniging in 1950 zijn er vaste wedstrijdreglementen en worden eisen gesteld aan bijvoorbeeld de wedstrijdkledij van de ruiter en de versieringen van het paard.

RVD, nr. 109