Koningin Máxima bij congres Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie

Hare Majesteit Koningin Máxima is woensdagmiddag 15 mei aanwezig bij het IDAHOT+ Forum in Pulchri Studio in Den Haag. Nederland is dit jaar, in samenwerking met de Raad van Europa, gastland van het IDAHOT+ Forum. Het congres gaat over internationale ontwikkelingen op het gebied van lhbtiq+ emancipatie en beleid en het is één van de activiteiten rond de IDAHOT, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Koningin Máxima is aanwezig bij een deel van het plenaire programma en houdt een korte toespraak.

Bewindspersonen, beleidsmakers, experts, activisten en ngo’s uit heel Europa komen van dinsdag 14 mei tot en met donderdag 16 mei bij elkaar in Den Haag en gaan in gesprek over het verbeteren van de positie en de rechten van lhbtiq+ personen. Tijdens het plenaire programma in Pulchri Studio blikken de deelnemers terug op de successen en tegenslagen uit de afgelopen jaren. Naast minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreken tijdens het congres ook mensenrechtencommissaris Michael O’Flaherty, Eurocommissaris voor Gelijkheid Helena Dalli en plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa Bjørn Berge.

Wereldwijd hebben lhbtiq+ personen te maken met ongelijke behandeling en geweld en worden zij belemmerd om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Het ministerie van OCW zet zich in voor gelijkheid, vrijheid en veiligheid van lhbtiq+ personen op juridisch, politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak.

RVD, nr. 108