Prof. mr. Pieter van Vollenhoven neemt boek over Vrijwillige Landstorm in ontvangst

Professor mr. Pieter van Vollenhoven neemt op dinsdagmiddag 14 mei op Legerplaats De Harskamp in Ede het eerste exemplaar van het boek ‘Voor Huis en Haard’ in ontvangst. Het boek beschrijft de geschiedenis van de gewapende burgermacht Vrijwillige Landstorm 1914-1940.

Na de boekpresentatie krijgt de heer Van Vollenhoven een rondleiding en uitleg over de Historische Collectie van het Korps Nationale Reserve. 

In 1914 kwam de Vrijwillige Landstorm tot stand op initiatief van een aantal particuliere verenigingen die collectief wilden toetreden tot de krijgsmacht. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd op 15 april 1948 de Nationale Reserve opgericht. In 1983 kreeg het de officiële korpsstatus met de uitreiking van het korpsvaandel door toenmalig Koningin Beatrix. Hiermee werd de band met zijn voorganger, de Vrijwillige Landstorm, opnieuw bevestigd.

RVD, nr. 120