Beslissing Prinses van Oranje over grondwettelijke uitkering (2)

De Prinses van Oranje heeft besloten dat zij per 1 januari 2025 de haar wettelijk toegekende vergoeding voor personele en materiële kosten (de b-component) niet langer zal terugstorten, vanwege voorzienbare uitgaven ten behoeve van een zelfstandige en onafhankelijke invulling van mijn haar functie. Haar persoonlijk inkomen (de a-component) blijft zij tot het einde van haar studie terugstorten. Zij heeft dit in een brief aan de minister-president kenbaar gemaakt, die daarover de Tweede Kamer heeft geïnformeerd.

Lees hier de Kamerbrief en de bijlagen.