Koninklijk Paar biedt Corps Diplomatique diner aan

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima ontvangen woensdagavond 5 juni het Corps Diplomatique voor een galadiner in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De Koning houdt tijdens het diner een korte toespraak. Dit jaar staat de avond in het teken van het internationale bedrijfsleven.

Het diner vindt jaarlijks plaats om de internationale relaties te onderhouden en te versterken en buitenlandse ambassadeurs en vertegenwoordigers van Nederlandse organisaties op thema’s te verbinden. Naast de in Nederland geaccrediteerde buitenlandse ambassadeurs zijn ook vertegenwoordigers vanuit het internationaal actieve Nederlandse bedrijfsleven uitgenodigd. Voorgaande diners hadden als thema wetenschap, openbaar bestuur, kunst en cultuur en internationaal recht. 

RVD, nr. 144