Toespraak van Koning Willem-Alexander bij het diner voor het Corps Diplomatique in Koninklijk Paleis Amsterdam

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Excellenties, dames en heren,

De Koningin en ik stellen met groot plezier de deuren van het Koninklijk Paleis open voor ú, leden van het Corps Diplomatique! Wij heten u hartelijk welkom!

Deze avond met u is een mooie traditie waarmee wij onze waardering willen uitdrukken voor uw werk. Maar het is ook - en misschien vooral - een kans om met elkaar te spreken over alles wat ons als internationale gemeenschap verbindt. En over alles waarover de meningen zouden kunnen verschillen.

Ik nodig u allen uit die kans te benutten!

Belangstelling voor de situatie van anderen en empathie zijn de fundamenten waarop een betere wereld kan worden gebouwd. 

Maar al te vaak dénken we de ander te kennen en dénken we over alle relevante feiten te beschikken. We menen vanuit onze eigen vallei het hele landschap te kunnen overzien, zonder te weten wat er achter de heuvels verborgen ligt.

De wereld is altijd groter dan je denkt. In de gesprekken en contacten die de Koningin en ik met velen van u hebben, komen steeds weer nieuwe gezichtspunten naar voren die ons beeld verbreden. Daar zijn wij u dankbaar voor.

Wij voelen ons zeer betrokken bij de zorgen die u kwellen. Ons hart gaat uit naar de slachtoffers van geweld en noden op vele plekken in de wereld. 

Wij denken aan de bewoners van Israël en de Palestijnse gebieden en aan het verbitterde conflict dat gruwelijke wonden heeft geslagen. 

Wij denken aan de mensen in Oekraïne die zich moeten verweren tegen het brute en volstrekt ongerechtvaardigde imperialisme van Rusland. 

En we denken aan alle getroffenen in de regio rond Sudan, waar cynisch geweld tussen rivaliserende groepen miljoenen op de vlucht heeft gejaagd. En dan zijn er nog vele andere conflicten.

Als diplomaten draagt u bij aan een stabielere en veiliger wereld, door internationale samenwerking te zoeken, te overleggen en afspraken te maken. Uw rol is cruciaal, niet alleen bij het voorkomen en beheersen van conflicten, maar ook op vele andere terreinen, zoals klimaat, mensenrechten, welvaart en duurzame ontwikkeling. De diplomatie beschikt over grote verbindende, positieve krachten die ons verder brengen, net als handel, ontwikkelingssamenwerking en samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Het is belangrijk de problemen eerlijk te benoemen. Maar het is even belangrijk om oog te hebben voor de positieve ontwikkelingen en de prestaties van de mensheid. Innovatie, investeringen in kennis en infrastructuur, internationale samenwerking; ze helpen bij het aanpakken van humanitaire noden, zoals honger. Zo is in 25 jaar tijd het aantal wereldbewoners met twee miljard gegroeid, maar het aantal mensen dat leeft met honger is in al die jaren ongeveer gelijk gebleven. Natuurlijk: het gaat niet snel genoeg. Maar het is ons in 25 jaar wel gelukt om twee miljard extra mensen te voeden. 

U maakt zich als diplomaten sterk voor duurzame ontwikkeling en voor internationale samenwerking. Dat is geweldig! We hebben de verbindende kracht van diplomaten hard nodig. 

Maar gelukkig hoeft u het niet alleen te doen. Er is hulp. Van wetenschappers, van burgers, van NGO’s en van ondernemers.

Ter inspiratie hebben de Koningin en ik meer dan zestig innovatieve ondernemers gevraagd om zich vanavond bij ons aan te sluiten. Tegen hen allen zeg ik: fijn dat u onze uitnodiging heeft aanvaard!

Sommigen van u hebben manieren ontwikkeld om energie of water te besparen. Anderen bouwen en produceren volledig circulair. Weer anderen bieden oplossingen voor de landbouw in tijden van droogte. Of verbeteren onze gezondheidszorg met technologie. Of zijn grensverleggend in cyber security.

Er zijn dus voor iedereen meer dan genoeg aanknopingspunten voor een goed gesprek.

De Koningin wensen u allen een heel mooie avond. En veel succes in uw belangrijke werk, in het Koninkrijk der Nederlanden en daarbuiten!

Mag ik u allen vragen het glas te heffen?

Op internationale samenwerking voor vrede, recht en duurzame ontwikkeling!