23 april Bezoek woonzorglocatie Lindendael

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Hoorn

Koning Willem-Alexander brengt een werkbezoek aan woonzorglocatie Lindendael, onderdeel van zorgorganisatie Omring in Noord-Holland.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rotapool / Albert Nieboer
Koning Willem-Alexander bekijkt de communicatie-unit die de organisatie heeft ingezet om ervoor te zorgen dat bewoners op een veilige manier in contact kunnen blijven met hun familie.

De Koning spreekt het team dat zich bezighoudt met de coronacrisis over de maatregelen die de zorgorganisatie treft en wat dit betekent voor medewerkers, bewoners en bezoek. Aansluitend gaat de Koning in gesprek met o.a. een verpleegkundige, arts en teamcoach voor dagbesteding over de impact van alle coronamaatregelen voor woonzorglocatie Lindendael.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rotapool / Albert Nieboer
Koning Willem-Alexander in gesprek met het beleidsteam van Omring.

Vervolgens spreekt hij met medewerkers van thuiszorgteams en de wijkverpleging over hun ervaringen. Ook wordt gesproken over de specialistische COVID-19-afdeling van Omring in het Dijklander Ziekenhuis. Afsluitend is er in de binnentuin van Lindendael een muzikaal optreden voor de bewoners en medewerkers, waarna de Koning hen op afstand begroet.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rotapool / Albert Nieboer
Koning Willem-Alexander begroet inwoners van de Hoornse woonzorglocatie Lindendael.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.